VBMKs ordinære Generalforsamling d.20.02.2017 kl.19.00

    1. februar 2017, kl. 20:46

     

    .