Udmeldelse af VBMK (inden 15. november 2018)

    8. november 2018, kl. 14:10

     

    §10. Medlemmer der ønsker deres udmeldelse af VBMK skal sende denne skriftligt til formanden eller kassereren senest 15 november, da medlemmet ellers hæfter for endnu et års kontingent. De licenser der er erhvervet igennem VBMK skal ved udmeldelse afleveres til Formand eller Kasserer. Et sådant licens er iflg. DMUs almene reglement § 01.167 fortabelse af licens, ugyldigt.