TT Kursus i VBMK Klubhuset d.20.02.2014 Kl.18.30

  10. februar 2014, kl. 01:02

   

  Tilmelding skal ske til Lars Christensen på mail: lc.lakering@post.tele.dk  

   

  Tilmelding er bindende. Der skal medrbringes papir og blyant denne aften.

   

  Vel mødt i VBMK Klubhuset