TAK

  31. oktober 2017, kl. 18:08

   

   

  Hermed vil bestyrelsen gerne sige tak til dem, der mødte op på

  banen til ”Arbejdsdag” d. 29.oktober. Vi var ca. 20 og vi nåede

  det vi gerne ville, inden vi lukker for i år. Der var både ”de gamle”,

  forældre samt de unge og alle gav en hånd med. 20 mennesker lyder ikke

  af så meget i VBMK, når vi tager medlemstallet i betragtning, men

  når vi til foråret skal starte op igen, er vi helt sikre på, at der vil møde

  endnu flere op, vi glæder os i hvert fald til at se jer og med disse ord, vil

  vi gerne sende en hilsen til jer alle og sige tak for sæsonen 2017.

  Samtidig takker vi alle official og hjælpere gennem sæsonen for jeres uundværlige hjælp.

  Uden jer ville det ikke være muligt at afvikle så mange løb på én sæson.

   

  1000 TAK for i år

   

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen