Generalforsamling 2016

  10. februar 2016, kl. 20:31

   

  Dagsorden  Punkt 1    Formanden byder velkommen

   

  Punkt 2    Valg af Dirigent

   

  Punkt 3    Valg af Referant

   

  Punkt 4   Valg af Stemmeudvalg

   

  Punkt 5    Formandens beretning for 2015 samt visioner for 2016

   

  Punkt 6    Spørgsmål til og godkendelse af Formandens årsberetning

   

  Punkt 7    Kassereren fremlægger års-regnskab for 2015

   

  Punkt 8    Godkendelse af Års-regnskab

   

  Punkt 9    Valg af Kasserer

   

  Punkt 10   Valg af Bestyrelse

   

  Punkt 11   Valg af Suppleanter

   

  Punkt 12   Valg af Revisor

   

  Punkt 13   Fastsættelse af Kontingent

   

  Punkt 14   Indkomne forslag

   

  Punkt 15   Eventuelt